T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi

Kalite Direktörlüğü


KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ


     
KALİTE DİREKTÖRÜ

 

Kalite ve Verimlilik Direktörü, Kalite Yönetim Sistemi içinde kilit role sahiptir. Başhekimin belirlediği bir çalışan Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile Kalite ve Verimlilik Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite ve Verimlilik Direktörü, Kalite ve Verimlilik Direktörlüğünden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur.

 

KALİTE VE VERİMLİLİK ÇALIŞANLARI

 • Direktörlük çalışanları, Kalite ve Verimlilik Direktörü ile koordineli çalışmalıdır.
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analizler çalışanlar tarafından yapılmalı ve Kalite ve Verimlilik Direktörüne bildirilmelidir.
 • Çalışanlar bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmelidir.

   

  KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  • SKS ve Verimlilik çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Kalite ve verimlik ile ilgili öz değerlendirmeleri yönetir.
  • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
  • SKS ve Verimlilik çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • Kalite ve Verimlilik göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • SKS ve Verimlilik çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

   

  KOMİTELERİMİZ

   

  Hastanemizde Kalite ve Verimlilik kriterleri doğrultusunda; komite, komisyon ve ekipler oluşturulmuş olup, bu kapsamda çalışmalarını yürütmektedirler.

   

  • Eğitim Komitesi
  • Hasta Güvenliği Komitesi
  • Tesis Güvenliği Komitesi
  • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
  • Kan Transfüzyonu Komitesi
  • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
  • Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komitesi
  • Görüntüleme Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu
  • Hasta Görüş, Öneri Ve Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi
  • Çalışan Görüş, Öneri Ve Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi
  • Tıbbi Cihaz Yönetimimden Sorumlu Ekip
  • Enfeksiyon Kontrol Ekibi
  • İlaç Yönetim Ekibi
  • Bilgi Yönetim Ekibi
  • Nütrisyon Ekibi