Kalite Yönetim Birimi
05 Mayıs 2023                             KALİTE YÖNETİM BİRİMİ.jpgKALİTE YÖNETİM BİRİMİ’NİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Kalite Yönetim Birimi;

} SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,

} Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,

} Öz değerlendirmeleri yönetir,

} İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir,

} Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,

} Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir,

} SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,

} Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,

} SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
KOMİTE ve EKİPLERİMİZ
 

Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standartları ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda; komite, komisyon ve ekipler oluşturulmuş olup, bu kapsamda çalışmalarını yürütmektedirler.

 

Ø  Eğitim Komitesi

Ø  Hasta Güvenliği Komitesi

Ø  Tesis Güvenliği Komitesi

Ø  Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Ø  Kan Transfüzyon Komitesi

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Ø  Hasta Görüş, Öneri ve Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi

Ø  Çalışan Görüş, Öneri ve Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi

Ø  Enfeksiyon Kontrol Ekibi

Ø  İlaç Yönetim Ekibi

Ø  Bilgi Yönetim Ekibi

Ø  Nütrisyon Ekibi